שלבים בעבודת העריכה

 
 

 
לאחר קבלת החומר מהלקוח הכוללת סכימה חשמלית, Net List ודפי נתונים.

א. בניית ספרית רכיבים.
ב. הכנסת Net List למערכת העריכה.
ג. מיקום

מיקום המעגל נחשב לשלב החשוב ביותר והוא קובע את טיב המעגל.
במיקום המעגל נלקחים בחשבון :  קווים חשובים, קירבה בין רכיבים,
הפרדה למניעת השפעות הדדיות, ייצוריות המעגל.
המיקום נעשה בצמידות לסכימה חשמלית.

ד. אישור מיקום - על ידי המזמין בעזרת Viewer
ה. הכנת מבנה השכבות - בתאום עם המזמין, הכנסת נקודות ICT
ו. חיווט המעגל

לאחר אישור השלבים הקודמים מתחלים בחיווט, כל החיווט נעשה באופן ידני תוך שמירת כללי DRC,
ושמירת אורך קווים בקווים מהירים.

ז. אישור מזמין בעזרת Viewer
ח. הכנה לייצור המעגל
ט. אפשרות לייצור אצל יצרנים מאושרים
י. קבצי תוצרת לגיבוי

1. קבצי ייצור (Gerber)
2. קבצי השמה
3. קבצי DXF + PDF
4. Date Base של מערכת העריכה
5. רשימת חיבורים

מעגל תקשורת אנלוגי ודיגיטלי
מעגל תקשורת אנלוגי ודיגיטלי
מעגל תקשורת 8 ערוצים
מעגל תקשורת 8 ערוצים
   
מעגל גמיש-קשיח
מעגל גמיש קשיח
 מעגל אר.אפ
מעגל RF
 

 
 
ZAP Group בניית אתרים